Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena

Lämpökuvaus on eläimelle riskitön ja nopea tutkimusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista havaita jo varhaisessa vaiheessa vammoja ja tulehduksia. Tulehdukset nostavat tulehtuneen alueen lämpötilaa ja toisaalta turvotus laskee pintalämpötilaa. Lämpökamera on hyvin tarkka mittausväline, sillä sen avulla pystytään havaitsemaan myös pienet alle yhden celsiusasteen lämpötilamuutokset, kun taas kädellä ihminen kykene arvioimaan lämpötilan parin celsiusasteen tarkkuudella. Lämpökameran avulla voidaan siten mahdollisesti havaita esimerkiksi alkava utaretulehdus tai hengitystieinfektio ennen muita selviä oireita ja hoitaa eläin kuntoon nopeammin ja pienemmillä kuluilla.

Potentiaalisia lämpökuvauskohteita naudoilla voisivat olla esimerkiksi:

  • Utareterveyden tarkkailu
  • Sorkkaterveyden tarkkailu
  • Sorkan tulehdusalueen laajuuden arvioiminen sorkkahoidon yhteydessä
  • Vasikoiden hyvinvoinnin tarkkailu esimerkiksi kylmäkasvattamoissa
  • Tulehdusalueen paikantaminen silloin, kun eläin on sairas ilman selkeää syytä

Lämpökuvaus on tutkimuksissa todettu soveltuvan eläinten hyvinvoinnin mittaukseen, mutta käytännön kokemus lämpökuvauksen käytöstä on kuitenkin vähäistä. Kiinnostusta lämpökuvauksen käyttöön käytännön työhön löytyy, mutta käyttöä rajoittaa kuvien tulkinnan haasteellisuus ilman selkeitä ohjeita. Kuvaa Nautaa –hankkeen edetessä näille sivuille kootaan tuottajien, eläinlääkäreiden, sorkkahoitajien ja muiden maatalouden toimijoiden käyttöön kattava tietopaketti nautojen lämpökuvauksesta.

Hankkeen edistymistä voi seurata paitsi nettisivujen myös hankken facebook -sivujen kautta.

Saaduista tuloksista kirjoitetaan hankkeen blogissa sekä erilaisissa julkaisuissa.

IR 4631

Hankkeessa mukana

hankkeessat