lehma laitumella

Hanke pähkinänkuoressa

Kuvaa Nautaa -hankkeessa selvitetään lämpökamerakuvauksen tarjoamia mahdollisuuksia nautojen terveyden seurannassa tuotantotiloilla. Nautojen terveysongelmien varhainen toteaminen on ensiarvoisen tärkeää tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja tilan kannattavuuden kannalta. Lämpökamerakuvaus voi toimia uutena työkaluna nautojen terveysongelmien havaitsemisessa ja paikallistamisessa. Kuvaa Nautaa -hankkeessa kerätään käytännön kokemuksia lämpökuvauksesta nautojen tarkkailussa kahdella tutkimustilalla ja kuudella tuotantotilalla. Mukana olevilla tuotantotiloilla tuottajat kokeilevat lämpökuvauksen hyödyntämistä ja käyttömahdollisuuksia erilaisissa arjen tilanteissa käyttäen edullisia lämpökuvauslaitteita. Tutkimusnavetoissa käytetään kuvaamiseen paremman erottelukyvyn kameraa. Saatujen kokemusten pohjalta luodaan ohjeistus nautojen lämpökamerakuvaukseen ja kuvien tulkintaan sekä selvitetään edullisten lämpökameroiden käyttökelpoisuutta nautojen terveyden tarkkailussa. Tarkoituksena on, että hankkeen päättyessä tuottajilla ja muilla nautojen terveyden parissa työskentelevillä olisi käytössään kattava tietopaketti lämpökamerakuvauksen tarjoamista mahdollisuuksista nautatiloilla ja ohjeet käytännön sovellukseen. 

Kuvaa Nautaa on kolme vuotta kestävä hanke (päättyy 31.12.2020), jonka toteutumisesta vastaa nautakarjatilallisista sekä eläinlääketieteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijoista koostuva maaseudun innovaatioryhmä (European Innovation Partnership, EIP). Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Tiiviisti mukana innovaatioryhmässä ovat myös Savonia-ammattikorkeakoulun Rakennuslaboratorio ja Luonnonvarakeskus Luken Maaningan toimipiste sekä kuusi nautakarjatilaa. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (yhteensä 299 552 eur) ja tuki on myönnetty Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

terveisiä navetalta Frondelius

 

 

 

Hankkeessa mukana

hankkeessat