Blog yläosa

Blogi

Kuvaa Nautaa -hankkeen blogista voit seurata hankkeen kuulumisia. Lisäksi blogissa käsitellään ajankohtaisia nautojen lämpökuvaukseen liittyviä aiheita. Blogilla on toimituskunta, johon kuuluvat koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen ja tuntiopettaja Suvi Kyytsönen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kuvaa Nautaa kiittää ja kumartaa!

Kuvaa Nautaa – lämpökuvaus nautojen hoidon tukena -hanke (KuNa, 2018–2021) syntyi maatalousyrittäjän innovaatiosta kokeilla, olisiko lämpökuvauksesta apua naudan sairauden syyn selvittämisessä. Otettujen lämpökuvien tulkinta osoittautui kuitenkin ennakoitua vaikeammaksi, joten KuNassa kehitettiin ohjeet lämpökuvien ottamiseen ja tulkintaan. KuNan tavoitteena oli myös testata, millaisia ominaisuuksia nautojen kuvantamiseen käytettävässä lämpökamerassa olisi hyvä olla.

Niin kuin Lämpökuvien tulkintaohjeet sorkkaterveyden ja poikimahalvausten seurantaan! (savonia.fi) -blogipostaus kertoi, kirjalliset ohjeistukset lämpökuvien ottamiseen ja tulkintaan on nyt julkaistu. Jos haluat tutustua nautojen lämpökuvaukseen myös videon välityksellä, kurkkaa myös tekstitetty Lämpökuvausta pintaa syvemmältä: Kuvaa Nautaa -hankkeen loppuwebinaari - YouTube -tallenne KuNan tuloswebinaarista. Nautojen lämpökuvaus kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella, joten tietoa KuNa-projektista löytyy myös englanniksi: Thermal imaging of cattle - YouTube. Kannattaa vilkaista myös tulosjulkaisun englannin- ja espanjankielinen tiivistelmä!

Tieteellinen kirjallisuus ja KuNa-hankkeessa tehty selvitystyö osoittavat, että lämpökuvantamisesta voi olla apua sorkkaongelmien ja poikimahalvausten havaitsemisessa. Lisäselvityksiä kuitenkin tarvitaan ennen menetelmän laajamittaista käyttöönottoa: esimerkiksi menetelmän automatisointi vaatii lisää kuva-analyysejä. KuNan työryhmä toivoo, että hankkeessa tehty selvitystyö auttaa viljelijöitä ja muita sidosryhmiä löytämään lämpökuvantamisen mahdollisuudet, mutta välttämään lämpökuvaukseen liittyvät sudenkuopat.

Kuvaa Nautaa -hanke lähenee loppuaan, nyt onkin siis aika kumartaa kiitokseksi! KuNan työryhmä kiittää hankkeessa mukana olleita innovaatioryhmän yrityksiä, muita yhteistyökumppaneita ja projektiin osallistuneita opiskelijoita siitä, että testasitte ja annoitte rakentavaa palautetta lämpökuvien tulkintaohjeista. Kiitokset kuuluvat myös hankkeen ohjausryhmälle arvokkaista neuvoista sekä rahoittajalle (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Maaseudun innovaatioryhmät), joka ennakkoluulottomasti mahdollisti innovatiivisen kehitysprojektin nautojen lämpökuvauksen parissa.

Tämän Lämpökuvausta pintaa syvemmältä – Kuvaa Nautaa -hankkeen tuloswebinaarin huilitaukokuvan myötä toivotamme kaikille sopivan lämmintä kesää!

Huilitauko

Lämpimin terveisin,

Kuvaa Nautaa -hankkeen projektiryhmän puolesta projektipäällikkö Salla Ruuska, Savonia-amk

Hankkeessa mukana

hankkeessat