Slider

hankkeessat

Lämpökuvauksesta nautatilallisen kuudes aisti?

Kuvaa Nautaa (KuNa) – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena -hanke

Lämpökamerakuvaus voi toimia nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurannan apuvälineenä, sillä esimerkiksi sorkkasairaudet ja utaretulehdukset voivat nostaa tulehtuneen alueen pintalämpötilaa. Terveysongelmien varhainen toteaminen takaa nopean hoidon ja minimoi kustannukset.

Kuvaa Nautaa -hankkeessa selvitetään lämpökamerakuvauksen mahdollisuuksia nautojen terveyden seurannan jokapäiväisenä apuvälineenä tuotantotiloilla. Hankkeessa lämpökamerakuvausta käytetään nautojen terveyden tarkkailuun tutkimusnavetoissa ja kuudella tuotantotilalla. Saatujen kokemusten pohjalta luodaan ohjeistus nautojen lämpökamerakuvaukseen ja kuvien tulkintaan.

Tätä kolmivuotista kehittämishanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara-ala ja hankkeessa mukana ovat myös Savonia-ammattikorkeakoulun Rakennuslaboratorio ja Luonnonvarakeskus Luken Maaningan toimipiste sekä kuusi nautatilaa eri puolilta Suomea. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (yhteensä 299 552 eur) ja tuki on myönnetty Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

#KuvaaNautaa
#MaaseutuFI
#innovaatio
#EIP_Agri
#ThermalImaging

Kuvaa Nautaa -hanke Facebookissa

Kuvaa Nautaa Youtubessa